Crisisinterventor

Vacaturenummer: 
T318368
Functiegebied: 
Verpleging
Verzorging
Werklocatie adres: 
jacob van Arteveldestraat
1061 JE  Amsterdam

De baan
Het Ambulant Crisisteam Cordaan ondersteunt in (acute) crisissituaties en is 7 dagen per week, 24 uur per dag inzetbaar om ondersteuning te bieden in allerlei crisissituaties: denk aan agressie, vermissing, overlijden cliënt, brand, arrestatie e.d. Het doel van inzet van het crisisteam is om samen met de begeleiding de situatie (weer) hanteerbaar te maken en afspraken te maken over evt. vervolg of nazorg.

Jouw kwaliteiten
Kennis
• Beschikt over een afgeronde HBO opleiding
• Heeft kennis van de ondersteuningsvisie en het gedachtegoed waar deze uit voort komt
• Beschikt over uitgebreide vakkennis op het gebied van zeer complexe ondersteuningsvragen
• Kennis van de sociale kaart van Amsterdam en omgeving
• Kennis van agressiehantering en crisisinterventie

Zelfstandigheid
• Oefent de functie uit naar eigen inzicht aan de hand van globale richtlijnen, procedures en planning.
• Is in staat de richtlijnen juist te interpreteren en hiernaar zo te handelen dat zeer complexe problemen opgelost kunnen worden. Is vindingrijk in het aandragen van oplossingsmogelijkheden en in staat na zorgvuldige afweging de juiste keuze hierin te maken.
• Levert ondersteuning bij crisissituaties

Sociale vaardigheden
• De functie wordt gekenmerkt door intensieve contacten met cliënten en hun netwerk waarbij regelmatig in crisissituaties moet worden gehandeld
• Het regelmatig begeleiden van cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag en/of psychiatrische ziektebeelden, waarbij sprake is van conflicthantering en methoden m.b.t. agressiehantering moeten worden toegepast
• Er is sprake van complexe in- en externe overlegsituaties of advisering in situaties met tegengestelde uiteenlopende belangen, waarbij weerstanden moeten worden overwonnen.
• Adviseert op het gebied van preventie, beheersen van crisissituaties en op het gebied van methodisch werken.
• Kan inschatten wanneer situaties uit de hand dreigen te lopen en speelt hier tijdig op in om escalaties te voorkomen.

Risico’s verantwoordelijkheden en invloed
• De functie wordt gekenmerkt door het uitvoeren van gespecialiseerde werkzaamheden in regelmatig afwijkende zorgverleningssituaties.
• Fungeert als eerste aanspreekpunt bij vermeende crisis of calamiteit, beoordeelt de ernst van de crisissituatie en adviseert over de te nemen stappen.
• Er is kans is op het veroorzaken van meer ingrijpend/risicovol geestelijk/lichamelijk letsel bij cliënten.
• Er is kans op immateriële schade bij cliënten, medewerkers of externe personen en instanties bij crisisinterventie.
• Uitvoeren van de ondersteuning bij cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag in bijzondere situaties.

Uitdrukkingsvaardigheid
• Is in staat de ondersteuningsvisie uit te dragen.
• Is instaat een ondersteuningsvraag te vertalen in concrete doelen en acties.
• Is in staat tot gespreksvoering en schriftelijke informatieoverdracht ten aanzien van onderwerpen van zorginhoudelijke, zakelijke of procedurele aard met een in- of externe bestemming.

Bewegingsvaardigheid
• Vaardigheid in het gebruik van computer.
• Gecoördineerde bewegingsvaardigheid t.b.v. persoonlijke veiligheidstechnieken en controle fysieke beheersing

Oplettendheid
• De functie vereist in ruime mate aandacht en opmerkzaamheid in zorgverleningsituaties. Het is gevarieerd in veel opzichten veel omvattend werk zodat op veel punten tegelijkertijd moet worden gelet: er kunnen zich op onverwachte momenten afwijkingen/bijzonderheden voordoen.
Onvoldoende oplettendheid heeft ernstige consequenties voor de kwaliteit van het eigen werk of voor het welbevinden van cliënten.
• Heeft een signalerende functie m.b.t. het aantal crisissituaties en de aard daarvan.

Overige functie eisen
• Hoge eisen worden gesteld aan geduld, volharding en doorzettingsvermogen
• Enige eisen worden gesteld aan gevoel voor systematiek, ordelijkheid en hygiëne
• Hoge eisen worden eisen gesteld aan integriteit en betrouwbaarheid
• Enige eisen worden gesteld aan voorkomen en gedrag
• Enige eisen worden gesteld aan gevoel voor menselijk lichaam, materiaal of apparatuur

Inconveniënten
• Er is sprake van ruime fysieke belasting
• Er is sprake van ruime psychische belasting
• Er is sprake van hoog risico op persoonlijk letsel

Arbeidsvoorwaarden
Wij bieden je een aanstelling voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband. Het salaris en inschaling is conform CAO en functieniveau. Cordaan kent prima secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een uitstekende pensioenregeling, een eindejaarsuitkering, scholingsmogelijkheden, een reiskostenvergoeding conform CAO en een fietsenplan.

Informatie & solliciteren
Voor meer informatie over deze functie kun je bellen met Netty Arendse, teammanager T 06-22669427

Herken je jezelf in dit profiel, solliciteer hier dan direct online! Graag ontvangen wij bij je cv een uitgebreide motivatie.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.